Renungan bersama 13

Matlamat hidup adalah suatu usaha
yang jitu berpandukan Al-Quran dan
As-Sunnah bagi mengembalikan
martabat agama yang bertunjangkan
keimanan kepada Allah.

Hidup perlu ada padanya niat,
maksud, berfikir dan matlamat.
Bermulanya niat dengan jiwa
yang tenang. Ketenangan datangnya
dari hati yang suci dan kasih

Maksud kehidupan bermulanya
usaha terhadap keruntuhan ummah.
Maka kita perlu berfikir dan
menyerlahkannya dengan usaha
gigih dan mengharap pertolongan Allah.